יום רביעי, 19 במרץ 2014

על אמונה. בבני אדם

אמון ואמונה בבני אדם הובילה השקעה של 25,000 רופי (כ-400$ כיום) להפוך להיות 250,000,000 רופי (כ-4 מיליון $)